Opšta stomatologija

Zubi su zaštitni znak svakog pacijenta. Sa ciljem dugoročnog očuvanja vaših zuba, potrebno je voditi računa o dentalnom zdravlju zuba i redovno posjećivati stomatologa.

Iako ponekad možda nismo svjesni važnosti oralne higijene, voditi računa o zdravlju zuba treba biti jedan od prioriteta u čovjekovoj svakodnevici. Posebnu pažnju poklanjamo preventivi i edukaciji pacijenata o pravilnom održavanju oralne higijene, kako ne bi došlo do neželjenih dentalnih problema. Pravilnim održavanjem oralne higijene se može spriječiti niz problema sa kojima se svakodnevno susrećemo.

Dentalni plak koji se na vrijeme ne odstrani u interakciji sa bakterijama usne šupljine uzrokuje nastanak kiseline koja oštećuje caklinu zuba tj. površinski dio zuba. Da ne bi došlo do napredovanja i širenja infekcije do zubne pulpe, potrebno je na vrijeme pristupiti saniranju karijesa kompozitnim plombama da se nadoknadi anatomsko-morfološka struktura zuba. Kako bi se spriječila oboljenja parodoncija u obliku gingivitisa i parodontitisa, važno je redovno čišćenje zubnog kamenca. U suprotnom, dolazi do neželjene ekstrakcije zuba, koji se mora protetski nadoknaditi.

Cilj nam je otkloniti psihološku barijeru, strah od stomatologa, koji je veoma čest kod velikog broja pacijenata. Svjesni smo da prisustvom straha pacijenti izbjegavaju posjete stomatologu, zbog čega se javljaju brojni dentalni problemi. Nikada nije kasno početi brinuti o zdravlju vaših zuba. Zaključno sa prvim kliničkim pregledom i detaljnim analizama rentgen snimaka, sortiramo prioritete i pravimo detaljan plan terapije za svakoga pacijenta pojedinačno.

Opšta stomatologija