Implantati

Zubni implantati su trajno rješenje u slučaju kada pacijentu nedostaje jedan ili više zuba. Implantati predstavljaju titanski vijak koji se hirurškim putem ugrađuje u kost i zamjenjuje nedostajući korijen zuba. Na implantat se stavlja nadogradnja koja osigurava stabilnost veze između ugrađenog zubnog implantata i navlaka, mostova ili proteza.

Za uspješnu ugradnju implantata je potrebna zdrava i kvalitetna kost, a u suprotnom postoje alternativna rješenja koja predlaže oralni hirurg na detaljne analize trenutnog stanja. Za detaljnu i preciznu dijagnozu kvaliteta kosti i uslova za ugradnju implantata se koristi CBCT i ortopan snimak.

Zubnim implantatima možete vratiti sve oralne funkcije vaših zuba, savršen izgled i osmijeh.