Estetska stomatologija

Jedan od najvažnijih faktora koji utječe na osmijeh ljudi su zubi.

Pozitivan utjecaj zubne restauracije na pacijentov osmijeh, izgled i samopouzdanje se ne može podcijeniti. Detaljnom analizom fizionomije lica, najsavremnijim metodama, revolucionarnim pristupima i izvrsnim tehnikama rada stvaramo prirodne osmijehe. Estetika osmijeha zavisi od oblika lica, oblika zuba, veličine, boje i položaja zuba, a kako bi krajnji željeni rezultat bio idealan nakon sveobuhvatne analize u konsultaciji sa više doktora donosimo odluku o terapiji. Uz saradnju doktora i pacijenata, rezultat neće izostati.

Nakon detaljnih konsultacija sa doktorima estetske stomatologije, započinje se sa procesom pripreme zuba za vinire, luminire, empres, cirkon, cad back ili metalokeramičke navlake. U slučaju parcijalne ili totalne bezubosti, nudimo rješenje sa izradom parcijalnih ili totalnih proteza. Na probama zajedno sa našim pacijentima i zubnim tehničarima analiziramo protetski rad tj. oblik zuba, boju veličinu, zagriz, i tek kada je pacijent potpuno zadovoljan pristupamo definitivnoj izradi i završnom cementiranju.

Vodimo se velikom strašću prema vinirima. Godinama unazad, pacijenti u našoj ordinaciji imaju mogućnost podvrgnuti se postupku ugradnje vinira, odnosno tankih keramičkih ljuspica. Riječ je o estetski najkvalitetnijem rješenju za promjenu boje, veličine i oblika prirodnih zuba. Cilj nam je donijeti najbolje u estetskoj stomatologiji. Ponosni smo na činjenicu da veliki broj pacijenata širom svijeta svoje povjerenje poklanja upravo nama, s ciljem postizanja najboljih rezultata.

Image Description